Něco z historie knihovny

Pokusila jsem se zjistit něco o historii naší knihovny a z těch málo podkladů, které mám k dispozici, jsem vyčetla následující:
 

- knihovna v Bukovině začala vést evidenci knih dne 1.6.1958

- první zaevidovanou knihou bylo dílo Karla Marxe - Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta

- v roce 1994 byly vyměněny staré skříně za police, jak je znáte z knihovny dnes

- až do roku 1993 se knihy balily do papírových obalů, v roce 1994 se začaly používat čiré folie

- v září 2019 jsem na Dni Bukoviny měla stánek, kde byly za symbolické ceny k odkoupení již vyřazené knihy

- v roce 2019 jsem v knihovně zařídila dětský koutek, ovšem dětské čtenáře to do naší knihovny neláká

- od června 2019 si v knihovně můžete zapůjčit i DVD (naučné, hudební, pohádky i filmy)

 

Informace o knihovnicích:

- od 1.6.2019 jsem knihovnicí já, Alice Adamová a občas zaskočí moje mamka Petra Vránová
- od roku 1996 byla knihovnicí paní Hana Slaníčková, které pomáhala její dcera Marie 
- v letech 1990 - 1995 knihovnicí byla paní Helena Kotulanová
- od roku 1958  se o čtenáře starala paní ředitelka z místní školy Libuše Zalabová